Cinebox Hòa Bình

  • Địa chỉ:
    240 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, TP.HCM[Báo lỗi]
  • Điện thoại:
    (08) 3862 2425 [Báo lỗi]
  • Email: